Politika e privacisë

Angazhimi ynë ndaj jush
Pronaime.al respekton privatësinë tuaj dhe është e angazhuar të mbrojë informacionin tuaj personal të mbledhur nëpërmjet website-t tonë. Kjo politikë privatësie drejton mënyrën që ne të mbledhim dhe përdorim informacionin, duke përdorur edhe shërbimin ne website-n tonë ("sherbimet") që ju aprovoni për tu kufizuar nga kjo politikë.

Informacioni që ne mbledhim
Kur u përdorni Shërbimet, do të keni opsionin për të na siguruar informacionin tuaj personal, si për shembull adresa e e-mail, në mënyrë që ne t'ju mbajmë të informuar me gjithcka ndodh.

Siguria dhe mbojtja
Informacioni personal është procesuar dhe ruhet në databazen tonë, nderkohe që ne kemi marre hapa të përgjegjshëm për të siguruar dhe mbrojtur informacionin nën kontrollin tonë, duke përfshirë ndërtimin e proceseve për të ndaluar aksesin e paatuorizuar ose zbulimin e këtij informacioni. Megjithatë, ndërsa ne bëjmë përpjekje për të siguruar mbrojtjen e informacionit tuaj, ne e kemi të pamundur të garantojmë mbrojtjen e informacionit nga keqpërdorimi ose abuzimi, nga zbulimet aksidentale ose të akteve të paautorizuar nga të tjerët.

Ndryshimet e politikës së privatësisë
Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë politikë privatësie në cdo kohë, pa ju njofuar juve më parë. Cdo ndryshim do të postohet në ëebsite-n tonë dhe do të bëhet efektiv në momentin e postimit. Në qoftë se keni ndonjë pyetje ose koment rreth politikës sonë të privatësisë , ju lutem Kontaktoni.